Bejelentkezés

Keresés

Heti Ranglista

Március – Április
tovább >>        

Kedvenc képünk

Online felhasználók (0)

Online vendégek (6)

Elismerések

eFestival2009
eFestival2009
eFestival2009

Hírdetések

Cory Doctorow: Kistestvér
Szerzőket, szerkesztőket keresünk!

Tiszta lappal - regénypályázat

Pályázat | Beküldte: Porter | 2012.12.01. 11:58

Kép

Pályázati szabályzat


A pályázat jeligés.
Nevezési díj: 2500 Ft/regény.

1. A beküldés feltételei és menete

1.1. A pályázatra olyan regények adhatók be, melyek sem elektronikus, sem nyomtatott formában még nem jelentek meg. Amennyiben a regény a pályázat időtartama alatt mégis megjelenik más kiadónál, a pályázó köteles erről tájékoztatni a KIMTÉ-t, mert a nevezése eb-ben az esetben e pont rendelkezése értelmében érvénytelenné válik.

1.2. A regényeket kizárólag elektronikus úton a kimte@kimte.hu címre kérjük beküldeni MS Word doc formátumban, oldalbeállításként A/4-es méretben, Times New Roman 12-es betűtí-pussal, szimpla sorközzel, sorkizártan, tabulátorok és képek használata nélkül, minimum 300 000 leütés, maximum 500 000 ezer leütés (szóközökkel együtt) terjedelemben. Az ettől eltérő formátumú és terjedelmű műveket a zsűri nem értékeli.

1.3. A 2500 Ft nevezési díjat a KIMTE számlaszámára kérjük befizetni (átutalás vagy rózsa-színű csekk formájában, bankszámlára történő készpénzbefizetéssel), a közlemény rovatba kérjük feltüntetni a jeligét és azt a szót, hogy „regénypályázat”.

Számlaszám:
Karcolat Egyesület
11742238-20006754

1.4. A pályázó egy levélben egy jeligével csak egy regényt küldhet be. Amennyiben több re-génnyel szeretne pályázni, mindegyiket külön-külön levélben, más-más jeligével kell bekül-denie, a nevezési díjat is külön-külön kell befizetnie, és az adatlapot is külön-külön kell kitöl-tenie az adott jelige feltüntetésével. A pályázó ugyanazt a jeligét többször nem használhatja, a nevezési díjat összevontan nem fizetheti be. Kérjük, hogy a pályázók olyan e-mail címről küldjék be a regényeket, amely aktív és alkalmas a kapcsolattartásra. A beküldési feltételek-nek nem megfelelő műveket a zsűri nem értékeli.

1.5. A KIMTE honlapjáról letölthető pályázati adatlapot kitöltve, aláírva, kizárólag postai úton a KIMTE címére kérjük küldeni:

Cím: 2721 Pilis, Bicskei út 16.

A borítékra, kérjük, írják rá: Regénypályázat!
A borítékra feladóként csak a pályázó saját jeligéje kerülhet, a neve nem! Az adatlap tar-talmazza a pályázó adatait és a nyilatkozatát, hogy a mű saját szellemi tulajdona, és hozzájárul nyomtatott vagy elektronikus megjelentetéséhez. A borítékokat a KIMTE székhelyén fel-bontatlanul őrzik meg, csak a döntéshozatal után bontják fel.

1.6. Az e-mailben beküldött fájlban, amely a regényt tartalmazza, csak a szerző jeligéje sze-repelhet, a neve nem! Ez biztosítja a teljes anonimitást.

A pályázók a beküldött műveket, a nevezési díj befizetéseit és az adatlap beérkezését a KIMTE honlapján megtalálható Regisztrációs táblázaton követhetik nyomon.

2. Díjazás

2.1. Amennyiben a pályázatra beküldött művek száma eléri, vagy meghaladja a 100 db-ot, a KIMTE az 1. helyezett regényt nyomtatott formátumban megjelenteti 100 példányban, a 2. és a 3. helyezett művet e-könyves formátumban. A KIMTE mindhárom regény esetében vál-lalja a szerkesztést, a korrektúrázást, a tördelést, az igényes borító elkészíttetését, a nyomtatást és a terjesztést. Az 1. helyezett szerző a kötetekből 10 db tiszteletpéldányt kap, az eladott pél-dányok, illetve a letöltések után a szerzők 50% részesedést kapnak. A 4-10. helyezettek aján-dékkönyveket kapnak.

2.2. Amennyiben a pályázatra beküldött művek száma eléri, vagy meghaladja a 200 db-ot, a KIMTE az 1. és a 2. helyezett regényt is nyomtatott formátumban jelenteti meg 100-100 példányban, a 3. helyezettet e-könyves formátumban. A KIMTE mindhárom regény esetében vállalja a szerkesztést, a korrektúrázást, a tördelést, az igényes borító elkészíttetését, a nyom-tatást és a terjesztést. Az 1. és 2. helyezett szerző a kötetekből 10-10 db tiszteletpéldányt kap, az eladott példányok, illetve a letöltések után a szerzők 50% részesedést kapnak. A 4-10. he-lyezettek ajándékkönyveket kapnak.

2.3. Amennyiben a pályázatra beküldött művek száma eléri, vagy meghaladja a 300 db-ot, a KIMTE az 1., 2. és a 3. helyezett regényt is nyomtatott formátumban jelenteti meg 100-100 példányban. A KIMTE mindhárom regény esetében vállalja a szerkesztést, a korrektúrá-zást, a tördelést, az igényes borító elkészíttetését, a nyomtatást és a terjesztést. Az 1., 2. és a 3. helyezett szerző a kötetekből 10-10 db tiszteletpéldányt kap, az eladott példányok után a szer-zők 50% részesedést kapnak. A 4-10. helyezettek ajándékkönyveket kapnak.

2.4. Amennyiben a pályázatra beküldött művek száma nem éri el a 100 db-ot, a KIMTE az 1. helyezett regényt e-könyves formátumban jelenteti meg. A KIMTE vállalja a szerkesztést, a korrektúrázást, a tördelést, az igényes borító elkészíttetését. A szerző a letöltések után 50% részesedést kap. Ezen felül az első tíz helyezett regény szerzője ajándékkönyvet kap.

3. Értékelés

A beküldött regényeket az adminisztrátor kezeli, ellenőrzi, és továbbítja a KIMTE szerkesztő-inek előszűrésre. Az előszűrést követően a műveket a felkért zsűritagok értékelik.
A pályázat lezárultával, a zsűri döntése után, az adatlapokat tartalmazó jeligés borítékokat az elnökségi tagok együtt bontják fel. A nyerteseket e-mailben értesítik. A pályázók személyes adatait a továbbiakban bizalmasan kezelik.

Beküldési határidő: 2013. június 20.
Eredményhirdetés és díjátadó ünnepség: 2013. szeptember 14.
A kötet megjelenése: 2013. október közepe
Könyvbemutató: 2013. október vége

4. Egyéb rendelkezések

4.1. A beküldési feltételek betartása a pályázó felelőssége! A zsűri nem értékeli a nem megfelelő formátumú és terjedelmű műveket! A KIMTE a beküldött, és helyezést el nem ért dokumentumokat nem őrzi meg, nevezési díjat nem fizet vissza.
4.2. A KIMTE fenntartja a jogot, hogy 400-nál több mű beérkezésekor a nevezési díjak érté-kében a díjazás mértékét növelje, nem megfelelő számú és színvonalú művek beküldése esetén pedig a pályázatot érvénytelenítse, vagy csökkentse a díjazás mértékét.
4.3. A KIMTE fenntartja a jogot, hogy a kiadásra szánt műveket szerkesztett formában jelen-tesse meg.
4.4. A pályázók az adatlap kitöltésével hozzájárulnak ahhoz, hogy 1-3. elért helyezés esetén a regények kiadási joga elsődlegesen a KIMTÉ-t illeti. A kiadásra kerülő művek szerzőivel a KIMTE szerződést köt.
4.5. Az előszűrésben résztvevő egyesületi tagok és a zsűritagok a pályázaton nem indulhatnak.
4.6. A KIMTE a pályázat időtartama alatt információt kizárólag a regények, az adatlapok és a nevezési díjak beérkezésével kapcsolatban ad. A művek minőségével és/vagy formai és ter-jedelmi megfelelésével kapcsolatos kérdésekre a pályázat lezárulta után sem válaszol, a regényekről véleményt, illetve elemzést nem ad.

A KIMTE honlapja: http://kimte.hu
Információ: everigel@gmail.com
Adatlap és Regisztrációs táblázat: http://kimte.hu/regenypalyazat_regisztracios_tablazat


Minden pályázónak sok sikert kívánunk!Porter

Elválasztó

A legutóbbi öt írás ebben a témában

Hozzászólások

 


A hozzászólás csak regisztrált és bejelentkezett felhasználók számára engedélyezett.
Kérjük jelentkezz be, vagy regisztrálj.