Bejelentkezés

Keresés

Heti Ranglista

November – December
1.  herryporter (48)
2.  Gimli (3)
tovább >>        

Kedvenc képünk

Online felhasználók (0)

Online vendégek (35)

Elismerések

eFestival2009
eFestival2009
eFestival2009

Hírdetések

Cory Doctorow: Kistestvér
Szerzőket, szerkesztőket keresünk!

Bűvöskönyv – A versrovat előszava

Nagyvilág | Beküldte: shrap | 2009.08.01. 9:41

Az alkotás folyamata számomra mindig is egyike volt a világ leghatalmasabb varázslatainak: egy az istenek vigyázó szeme alá tartozó, tündérek által megáldott ősrégi mágia.
A Föld különböző tájainak teremtésmítoszaiban minden alkotói tevékenységgel kapcsolatos művészeti ágnak – pl. építészet, szövés, hangszerkészítés, színészet stb. – külön istenséget szenteltek, s a segítségükért fohászkodni kellett, vagy ha megharagudtak, ki kellett őket engesztelni.
A törzsek költői, táncosai, zenészei és történetmondói arra használták különleges tehetségüket, hogy segítségével átléphessenek az emberek és a szellemek illetve az élők és a holtak világát elválasztó mezsgyén. A művészek csaknem sámáni szerepet töltöttek be: új világokat, új eszméket, új valóságot teremtettek. (Terry Windling)


KépÚj rovatunkban – melynek bevezető sorait írom – az irodalom feltehetően legkorábbi formájához szeretnénk elkalandozni – a versekhez. A versek az egyedül az ember sajátjának mondható egyik legkülönlegesebb tulajdonság, a szavakkal történő kommunikáció és kifejezésmód egyszerre legbonyolultabb és mégis legegyszerűbb, de a prózai műfajokhoz mérten mindenképpen legtömörebb kivetülései (A vaskos elbeszélő költeményektől most eltekintünk.).
A legrégebbi mítoszok és legendák, erkölcsi útmutatások mind-mind szájhagyomány útján, a megjegyzést könnyebbé tevő verses formában álltak össze. Ezek az egymásnak közvetlenül tovább adott történetek, intelmek úgy vándoroltak emberről emberre, mint afféle kúszónövények az erdő fái közt. Az idő előrehaladtával pedig, miként az indák, ezek is lehulltak a földre és a fákat tápláló föld komposztjává lettek, amelyből új hajtások eredtek, erednek mind a mai napig.
Az évszázadokkal, esetleg évezredekkel ezelőtt született történetek közül néhány ma is éppúgy hangzik fel – akár középiskolákban, kocsmákban, színi előadások során, vagy csak egyetemi nyelvi tanszékek könyvtárában –, mint amikor létrejött. Mások szétszakadoztak és darabjaikat eredetükről mit sem tudva ismételgetjük ma is. Gondoljunk csak a népdalokra, az értelmetlennek tűnő, vagy homályos jelentésű mondókákra!
A régi rituálék – legyen az esküvő, temetés, ünnepségek, vagy akármilyen vallási szertartás – velejárói a fel-, vagy ráolvasások, versek, dalok, amelyeknek elsődleges szerepe, ahogy arra Terry Windling is utal, egy különleges hangulat megidézése, amely lehetővé teszi a szellemi szférába való mélyebb behatolást. Hasonló rituálé manapság az ünnepi versszavalás, vagy a himnusz eléneklése – legyen az bármely ország, vagy nép himnusza.

Kétségtelen, hogy a szavak és a szavak mögött álló gondolat erővel bír. Erővel bír, mert hatása van ránk és vice versa. Nevezhetjük ezt a versek varázserejének, ha úgy tetszik, mindenesetre rövid terjedelmük, és ezzel párhuzamos tömörségük olyan nagy alkotói potenciált hordozhat – mint egy kapszulányi instant regénypor –, amely hosszabb történeteket, akár új világokat képes létrehozni, ha rezgéseire fogékony emberrel kerül kapcsolatba. Sok esetben fordul elő, hogy egy-egy regény születik egy vers tovább- vagy újragondolásából. Például említhetnénk Peter S. Beagle: A fogadós éneke című könyvét, amelyet Beagle azért írt meg, mert egyszerűen nem hagyta nyugodni egy korábban véletlenül írt, homályos verse.
Jung szerint a mai kor embere elszakadt mitikus-mágikus gyökereitől, ugyanakkor az irántuk való igény továbbra is jelen van. Vagy, ahogyan Pósa Zoltán írja: „az emberiség túlnyomó részét alkotó, csekély élettapasztalattal, kevés transzcendens emlékkel rendelkező, könnyen befolyásolható tömeglények nehezen igazodnak el ebben a világszellem neurotikus előérzetétől vibráló életformában… Az emberek igénylik a transzcendens műveket. A fantasy feladata, hogy megmutassa az individualizáció, az átlényegülés útját, s rávezessen arra, hogy az értékeket saját magunkban, saját kis kozmoszunkban keressük, hiszen az a legapróbb részletekig is analóg a világegyetemmel.”

KépVersrovatunkban, amely a Bűvöskönyv címet kapta, a régi rigmusokhoz, mítoszokhoz, mesékhez, legendákhoz, hiedelmekhez leginkább kapcsolódó fantasztikus irodalom költészetét szeretnénk bemutatni, ha úgy tetszik, a fantasztikus költészetet. Olyan verseket, verses történeteket, melyek a mitológiák, a néphagyomány és a tündérmesék kútjából merítenek.
Elsősorban az eddig magyar nyelvre lefordítatlan külföldi kortárs és nem kortárs szerzők alkotásainak bemutatása a cél, de szeretnénk lehetőséget biztosítani hazai alkotók műveinek bemutatására is a fantasztikus költészet műfajában. Ennélfogva lehetőségük lesz olvasóinknak saját verseik és versfordításaik beküldésére, s amennyiben azok megfelelnek a fent említett kritériumoknak és elérnek egy szükséges színvonalat viszont is láthatják őket oldalunkon.
Tehát mitikus témájú, szürreális, a fantázia és a folklór vidékéről érkező, vagy más témákat feldolgozó, de azokat a fantasztikum szemüvegén keresztül szemlélő írásokat várunk; science-fiction verseket esetlegesen, ugyanakkor öncélúan gótikus, dark fantasy, vagy horror verseket egyáltalán nem. A beküldés pontos módjáról később írunk majd.
A cikkek szerkezetüket tekintve téma, vagy szerző szerint kapcsolódó versekből, vagy adott esetben egy hosszabb versből állnak majd. A későbbiekben tervezünk pályázatokat is a témában, de ez még a jövő zenéje.

shrap

Elválasztó

A legutóbbi öt írás ebben a témában

Hozzászólások

 


A hozzászólás csak regisztrált és bejelentkezett felhasználók számára engedélyezett.
Kérjük jelentkezz be, vagy regisztrálj.